-Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij -Jean-Louis De Biasi

Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij

Auteur: Jean- Louis De Biasi
Boekvorm: paperback met zwart-wit illustraties
Pagina’s: 304
Uitgever:
Ankh Hermes
Uitgebracht: mei 2012
ISBN: 978.90.2020.524.4


Bespreking:
Het lijdt geen enkele twijfel. Dankzij de boeken van Dan Brown is de Vrijmetselarij wereldwijd volop in de belangstelling komen te staan. Vooral in zijn boek “Het verloren symbool” komt de vrijmetselarij uitgebreid aan de orde, hoewel Dan Brown zelf geen vrijmetselaar is. Maar wat ligt er werkelijk verborgen achter deze geheimzinnige organisatie? Jean-Louis de Biasi licht een tip van de sluier op in zijn boek “Secrets and practices of the Freemasons” dat thans hier in het Nederlands is verschenen als “Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij” door uitgeverij Ankh Hermes. Jean-Louis de Biasi is schrijver en filosoof. Hij is in 1990 ingewijd in de vrijmetselarij en maakt thans deel uit van verschillende Grootloges van de F.A.A.M. in Canada en de Verenigde Staten. Hij is 32ste graad in de Schotse Ritus. Aan de hand van het boek “Het Verloren Symbool”van Dan Brown leidt hij de lezer door de wereld van de vrijmetselarij. Zoals het een goede vrijmetselaar betaamt, onthult de Biasi niet alles. De hogere initiaties blijven ook in dit boek gesloten voor buitenstaanders.

De vrijmetselarij is een genootschap, waarin broederschap, tolerantie en filantropie centraal staat. Het is een wereld vol symboliek, die alleen aan ingewijden bekend is. Ze is uniek als genootschap, omdat de vrijmetselarij vrij is van dogma’s. In “Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij” gaat De Biasi terug naar de oorsprong van de vrijmetselarij. Een reis, die de lezer voert langs oude culturen, te beginnen in Egypte dat tenslotte de bakermat is van de universele spiritualiteit en daarom aan de wieg heeft gestaan van vele mysteriescholen. Maar ook uit oude esoterische richtingen als de Hermetische traditie, de Alchemie en Kabbala zijn invloeden in de vrijmetselarij terug te vinden. De Mithras-godsdienst vormt zelfs de grondslag voor de vrijmetselarij, aldus De Biasi.

De kern, waar het omdraait bij de vrijmetselarij is net als bij andere mysteriescholen de dualiteit van de mens, namelijk het lichaam en de ziel. Het fysieke lichaam is sterfelijk en de mens moet daarom beseffen dat de dood onvermijdelijk is. Daarentegen schuilt in het lichaam een onsterfelijk spiritueel wezen dat deel uitmaakt van het universum en dat eeuwig blijft leven. Door middel van symbolen en rituelen, die een uitermate belangrijk zijn, trachten de ingewijden dit besef te doorgronden. Echter, zo stelt De Biasi, iemand wordt geen goede vrijmetselaar door alleen maar deel te nemen aan de groepsrituelen. Visualisaties namen een evenzo belangrijke plaats in om bepaalde bewustzijnstoestanden te ervaren. De Biasi geeft daarom in zijn boek ook een uitvoerige beschrijving van een aantal oefeningen. Hoewel bij deze oefeningen in dit boek vanzelfsprekend wordt uitgegaan van symboliek uit de vrijmetselarij zijn ze voor iedereen goed bruikbaar en dat is opvallend.

De oprichting van de vrijmetselarij dateert uit een ver verleden, toen niet iedereen er aan toe was om deze kennis te ontvangen. Daarom was voor de vrijmetselaars geheimhouding op zijn plaats, zoals dat overigens bij iedere mysterieschool het geval was. Doch in de huidige tijd heeft het weinig zin om over deze leringen nog geheimzinnig over te doen. Velen zijn tegenwoordig op zoek naar de ware zin van het leven en veel van de symboliek, die De Biasi beschrijft in zijn boek, is al bekend bij hen, die zich weliswaar bezig houden met esoterie, maar geen vrijmetselaar zijn.  De visie van de vrijmetselarij, zoals beschreven door de auteur is derhalve een zeer interessante aanvulling.  Voor diegenen, die nog aan het begin van hun zoektocht staan, is dit boek zonder meer een uitstekende basis.

Jean-Louis De Biasi is zelf een enthousiast vrijmetselaar. Diezelfde geestdrift is ook aanwezig in dit boek. De auteur geeft eerlijk toe dat dit genootschap haar spirituele doel wel enigszins uit het oog verloren is geraakt in de loop der jaren. Niettemin probeert hij op de lezer over te brengen waarom de vrijmetselarij toch zo waardevol is. Of dit voor iedereen geldt na het lezen van “Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij” valt te betwijfelen. De vrijmetselarij is een weg om het hogere doel te bereiken, maar ze is zeker niet de enige weg. Er zijn vele wegen, die hetzelfde doel voor ogen hebben en het ligt aan de zoeker tot welke weg hij/zij zich aangetrokken voelt. Daarbij komt dat De Biasi van mening is dat vrouwen uitgesloten moeten blijven van de vrijmetselarij. Een mening, die overigens gedeeld wordt door de Nederlandse vrijmetselaars, die lid zijn van Het Groot Oosten. Vandaar dat er ook overal ter wereld loges zijn ontstaan, die gemengd zijn of alleen voor vrouwen toegankelijk zijn. Toch biedt Jean-Louis De Biasi met “Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij” een ruime handreiking naar een ieder, die meer dan gewone interesse heeft in spiritualiteit om verder te groeien langs welke weg dan ook.

Beoordeling: X X X X Zeer goed

Advertenties
%d bloggers liken dit: