Welke geest is zo leeg en blind

                                            dat hij niet in ziet dat de voet

                                                 meer is dan de schoen

                                      en de huid meer is dan de kleding

                                                 waarmee hij is gekleed?

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 

 

Al eeuwen lang wordt er gediscussieërd over de betekenis van de Heilige Graal.
Is het de befaamde Kelk, die gebruikt werd tijdens het Laatste Avondmaal? Of is het wellicht de Bloedlijn van Jezus? Of is het de Steen der Wijzen?
Wat het ook is, de Graal staat zeker ook symbool voor de Queeste, de zoektocht van de ziel naar haar Goddelijke oorsprong om de mysterieën des levens te doorgronden.

Deze site wil bijdragen aan deze zoektocht. Door middel van recensies over boeken, waarbij spiritualiteit en religie een rol spelen, en met linken naar boeiende sites hopen wij onze lezers van nut te kunnen zijn bij jullie queeste naar de Heilige Graal. Oftewel bij het ontvouwen van de mysterieën des levens!

Veel leesplezier en goede reis toegewenst!

                                      

Im Heiligsten der Stürme falle

zusammen meine Kerkerwand

und herrlicher und freier walle

mein Geist ins unbekannte Land.

 

                                                          [Moge in het heiligste van de stormen

                                                          de muur van mijn kerker ineenstorten 

                                                          en moge mijn geest heerlijker en vrijer

                                                          bruisen naar het onbekende land]

 
Hölderin 1770-1843


                               

                                             Schepping van licht en duisternis
(Michelangelo) 


©Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Daardoor mag niets vanaf deze website worden overgenomen, gebruikt of gereproduceerd, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de websitebeheerders.