-De spirituele Jezus -Gerjo van der Horst

De spirituele Jezus
Een nieuw licht op het bekende verhaal

Auteur: Gerjo van der Horst
Boekvorm:
paperback
Pagina’s:
372
Uitgever:
Gopher
Uitgebracht:
2010
ISBN:
978.90.5179.724.4

Bespreking: Wie was Jezus van Nazareth? Tot op heden weet niemand die vraag naar waarheid te beantwoorden. Naast de Jezus uit de Bijbel, zijn ook de beschrijvingen uit de apocriefe evangeliën bekend. Echter, al deze beschrijvingen zijn niet volledig, sterker nog ze geven een verschillend beeld van Jezus van Nazareth en dat laat aan de gelovigen de ruimte voor een eigen interpretatie van Jezus Christus. Hierdoor verschilt het beeld per persoon. De één ziet Jezus als een profeet, de ander als een revolutionair en weer een ander als een spirituele leraar. Achter deze laatste interpretatie schaart zich ook auteur Gerjo van der Horst. Haar voorstelling van Jezus, gebaseerd op de apocriefe boeken, beschreef ze in haar roman “De spirituele Jezus. Een nieuw licht op het bekende verhaal”, uitgegeven bij uitgeverij Gopher.

Het beeld dat Van der Horst schetst van Jezus wijkt af van de traditionele voorstelling. In dit boek is Jezus geen goddelijk persoon en is hij geen man van wonderen, hoewel hij zich als jongen wel bewust wordt van het feit dat hij beschikt over helende handen. Nee, Jezus is in de eerste plaats een warm mens die vervuld is van het leven, maar ook geestelijk is ingesteld. Hij converseert regelmatig met God, die hij zijn Vader noemt. Niets menselijks is hem dan ook vreemd. Als zo vele mensen kent ook hij twijfels. Voortdurend vraagt hij zich af wat zijn taak is, omdat God hierover nogal een lange tijd zwijgzaam is, al weet hij wel dat hij niet gekomen is voor het aardse koningschap. Het menselijk aspect blijkt ook wanneer hij Maria Magdalena ontmoet. Hij weet de aantrekkingskracht tussen hen beiden een tijd lang te weerstaan, maar uiteindelijk zwicht hij toch en brengen ze samen één nacht met elkaar door.

Van der Horst richt zich in haar boek voornamelijk op het mystieke element bij Jezus. Daarom is er in dit boek meer plaats voor de jaren van Jezus voordat hij zijn taak op zich nam. In die jaren bezoekt Jezus India en Perzië, omdat hij erg geïnteresseerd is in de geschriften van Zarathustra met wie hij zich verbonden voelt. De auteur noemt Jezus ook niet de Christus, maar spreekt van de Christuskracht ofwel Gods geest, die in hem is en de boodschap van Jezus is dan ook dat deze Christusgeest te vinden is in een ieder van ons. Het opstandingverhaal dat in het christendom de kern van het geloof vormt, ontbreekt in “De spirituele Jezus”. Het boek eindigt met de kruisiging, waar behalve Maria, Maria Magdalena en Petrus ook Lazarus stond en niet de jongste discipel Johannes, zoals de traditionele leer weergeeft.

Spiritualiteit is voor Gerjo van der Horst geen onbekend terrein, dat mag duidelijk zijn na het lezen van dit boek. Bovendien zal de meer ervaren spirituele lezer op een dieper niveau tevens de effecten van een spirituele uittredingservaring (out-of-body-experience) onderscheiden, die synchroon aan het verhaal over Jezus lopen. Deze gevolgen worden bij Jezus scherper geaccentueerd. De vraag naar zijn lotsbestemming is daarvan het begin. Het is de belangrijkste vraag, die bij mensen een rol gaat spelen, zodra zij zich bewust zijn van hun spirituele ervaringen. Jezus benadrukt ook dat hij zich verre wil houden van politiek, een kenmerk die vaak ook bij mensen met een diepe spirituele beleving als bijvoorbeeld een bijna-dood-ervaring terug te vinden is. Ander kenmerk is het gevoel van innerlijke verbondenheid met anderen, evenals de liefde, die van een heel andere dimensie is dan de meer bekende aardse liefde. De berustende liefdevolle waas, die Jezus omringt, is herkenbaar bij mensen, die deze universele liefde één of meerdere keren mochten ervaren. Op één plaats in het boek wordt de bijna-dood-ervaring openlijk beschreven en dat is wanneer Jezus Lazarus wekt uit diens schijndood.

“De spirituele Jezus” is een eenvoudig geschreven boek en daardoor zeer toegankelijk voor iedereen, maar het zal vooral jongere lezers meer aanspreken. Voor de meer behoudende lezers zal deze interpretatie wel even schrikken zijn.

Beoordeling: X X X  Goed

%d bloggers liken dit: