-De man die in 70 het kruis overleefde -Frans Vermeiren

De man die in 70 het kruis overleefde

Auteur: Frans Vermeiren
Boekvorm: paperback*
Pagina’s: 304
Uitgever: Vesuvius/VU uitgeverij
Uitgebracht: 2007
ISBN: 978.90.8659.084.1


Bespreking:
“Onderzoek alle dingen en behoud het goede” staat er in de Bijbel geschreven. In 1Tessalonicenzen 5: 19-21 om precies te zijn. Die raad nam ook Frans Vermeiren ter harte, toen hij de Bijbel las en hij ging op zoek naar de historische Jezus. Zijn zoektocht leidde tot de opzienbarende conclusie dat Jezus veel later gekruisigd werd dan algemeen wordt aangenomen. Dit zou betekenen dat de chronologische volgorde van het Nieuwe Testament haast onverbiddelijk veranderd moest worden. Deze nieuwe these van de historische Jezus kreeg gestalte in het boek “De man die in 70 het kruis overleefde”, verschenen bij uitgeverij Vesuvius/VU uitgeverij.

In de christelijke leer wordt algemeen aangenomen dat Jezus geboren is circa 4 vóór onze jaartelling en gestorven in het jaar 33 aan het kruis. Zijn opstanding leidde er toe dat het christendom werd gesticht. Maar Frans Vermeiren denkt daar beduidend anders over. In “De man die in 70 het kruis overleefde” beweert de auteur dat Jezus gekruisigd is in het jaar 70 ten tijde van de grote opstand van de Joden tegen de Romeinse overheersing. Dat maakt Jezus tot actieve revolutionair. Dat is geen nieuw gegeven. Diverse auteurs zijn Vermeiren daarin al voorgegaan. Wat Vermeiren daarentegen wel als nieuw feit onthult, is dat Jezus de kruisiging heeft overleefd dankzij niemand minder dan Flavius Josephus. Het hele verhaal van Jezus en dan vooral het stervensverhaal, zoals dat aan ons is overgeleverd in de Evangeliën kan beter worden beschouwd als een mythe, is de overtuiging van Vermeiren. In feite zijn de evangeliën niets anders dan een gecamoufleerde vertelling over de ondergang van het Essenisme en de ontwikkeling van het christendom. Deze stelling is meteen de kern van het boek. Vooral Petrus was verantwoordelijk voor deze transformatie.

Daar blijft het overigens niet bij. Immers, de logische vraag, die volgt, is als Jezus pas in 70 gekruisigd werd, hoe zit het dan met de geschriften van Paulus? Hij was toch de verkondiger van de leer van Jezus, althans zo veronderstelt de christelijke leer. Inderdaad heeft Vermeiren hier ook een verrassend antwoord op: deze geschriften moeten in een heel ander daglicht worden gezien en die weg slaat de auteur ook netjes in. Paulus was een Esseen en daarom de verkondiger van het evangelie van de Essenen en het daarmee gepaard gaande naderende einde van de wereld, maar Paulus was zeker geen volgeling Jezus, aldus de auteur. Vermeiren trekt zijn these dat het Nieuwe Testament eigenlijk verhaalt over de Essenen en Joodse Oorlog als het eind der tijden, zelfs door naar het Bijbelboek Openbaring. Ook dit Boek is in wezen een verborgen verslag van de strijd tussen de Joden en de Romeinen, maar daar is altijd overheen gelezen door het cryptische taal gebruik. Volgens Vermeiren is wraak het centrale motief van de Openbaring ofwel de Apocalyps “De confrontatie met Rome wordt aangegaan door middel van een Joods boek dat vermomd is als een Romeins document,”zo concludeert de auteur in dit boek.

Aan de grondslag van zijn opvallende theorie liggen de geschriften van Flavius Josephus. Al lezende in”De Joodse oorlog” van Josephus, waarin de geschiedschrijver verslag deed van de Joodse oorlog ten tijde van 66-70 n. Chr. viel Vermeiren direct de overeenkomst op tussen Jezus zoon van Saphat en de evangelische Jezus. Zijn stelling was dat het hier gaat om één en dezelfde persoon en dat impliceerde dan zonder meer dat Jezus gekruisigd moest zijn in het jaar 70. Niet alleen bij Josephus, maar ook in de evangeliën staan volgens Vermeiren aanwijzingen dat het om de Joodse oorlog ging. De hoop was daarom gevestigd op een oude profetie, namelijk dat een koning –een messias- zou komen om wraak te nemen op de Romeinen en Jezus zou die koning zijn. Eigenlijk wil Vermeiren door dit boek ook meteen eerherstel bewerkstelligen voor deze oude geschiedschrijver, die naar zijn mening al veel te lang ten onrechte als verrader is beschouwd. Sterker nog, Vermeiren is er van overtuigd dat Josephus zelf een belangrijke rol speelt in de synoptische evangeliën, hij was immers ook een Esseen. Zo zou de jonge Jezus, die onderricht gaf in de Tempel in feite een eerbetoon aan Josephus zijn geweest. Ook de figuur Jozef van Arimathea is terug te voeren op Josephus. Zijn Arameese naam was namelijk Josephus bar Matthea.

In “De man die in 70 het kruis overleefde” krijgt de lezer onmiddellijk vanaf het begin het gevoel getuige te zijn van een grote samenzwering, die Vermeiren op het spoor lijkt te zijn gekomen en die het Nieuwe Testament grotendeels in een nieuw perspectief zet. Het is een boeiend relaas in een voor iedereen begrijpelijke taal. Maar merkwaardig genoeg klinkt het allemaal niet eens zo vreemd, wanneer je de redeneringen van Vermeiren leest. Hij weet in een voor iedereen begrijpelijke taal zijn veronderstellingen te beargumenteren, wat een boeiend relaas oplevert. Naast Josephus vindt Vermeiren voor zijn theorieën verder ook nog ondersteuning bij een meer recentelijk boek “Jezus de Nazoreeër” van Krijbolder (Amsterdam1989). Krijbolder heeft in zijn boek al diverse stellingen geopperd. Vermeiren vindt dat Krijbolder eigenlijk verder had moeten gaan en daarom pakt hij de draad op van waar Krijbolder was gebleven. Evenals Krijbolder is ook Vermeiren van mening dat er twijfels gezet kunnen worden bij de authenticiteit van enkele geschriften van Paulus en zelfs ook bij Josephus zijn valse invloeden terug te vinden, die er voor moesten zorgen dat het christendom de kans kreeg om vaste voet te krijgen. In dit boek laat Vermeiren duidelijk zien, welke fragmenten pas op een later tijdstip zijn toegevoegd om de Jezus-mythe geloofwaardig te maken.

Vermeiren is publicist en geen theoloog. Dat verwijt kan men hem maken. Anderzijds is het vaak zo dat iemand van buiten het vakgebied verrassend goede nieuwe inzichten voortbrengt, omdat hij/zij niet vast geroest is in de traditionele denkpatronen. Hoewel vele theologen en gelovigen de oude overtuigingen niet willen of kunnen verlaten, zullen er ook mensen zijn die juist openstaan voor nieuwe denkbeelden en voor hen is dit boek zeker interessant. “De man die in 70 het kruis overleefde” is een zeer fascinerend boek dat vraagt om met een open mind gelezen te worden. Wie in staat is om dergelijke boeken onbevooroordeeld te kunnen lezen, zal nooit teleurgesteld raken, want of je na het lezen van dit boek nu wel of niet met Frans Vermeiren eens bent, één ding staat vast. “De man die in 70 het kruis overleefde”zet je aan het denken en nodigt uit tot nieuwe dialogen. Dat houdt het geloof levend. Zoals Paulus ons maant: “Onderzoek alle dingen, maar behoudt het goede”. Zo ook in “De man die in 70 het kruis overleefde”.

Beoordeling: X X X X Zeer goed

*Aanvulling: In 2015 is er ook een Engelstalige versie verschenen als ebook! Te verkrijgen bij Amazon.com: amzn.to/1CFMcS1

Vermeiren -Engels ebook

Advertenties
%d bloggers liken dit: