-Alpha – Quian

Alpha

Auteur: Quian
Boekvorm: paperback; ebook
Pagina’s :
197
Uitgever:
Lemmens
Uitgebracht: voorjaar 2011
ISBN: 978-90-77490-62-4
ISBN ebook: 978-90-77490-65-5


Bespreking: Of je nu gelovig bent of niet, voor iedereen is het scheppingsverhaal, zoals dat beschreven staat in de Bijbel, de Koran en de Joodse Tenach het meest bekende verhaal over het ontstaan van de wereld naast de evolutietheorieën van Charles Darwin. Regelmatig vinden er dan ook heftige discussies plaats tussen Bijbelkenners en de Darwinisten. Immers de religieuze versie van het scheppingsverhaal stelt de lezer voor veel vragen, die tot op heden niet op te lossen zijn. Een alternatieve verklaring lijkt nu te worden gegeven in het boek “Alpha” geschreven door Quian en is verschenen bij uitgeverij Lemmens.

“Alpha” staat voor het begin en in dit geval gaat het duidelijk over de schepping van de mensheid. In “Alpha”wordt van de hypothese uitgegaan dat Adam en Eva, in het boek Aem en Efra genoemd, het resultaat zijn van een experiment van een viertal wetenschappers. Zij zijn afkomstig van een andere planeet en hebben Aem en Efra als oervader en oermoeder naar de aarde gebracht. Hun hoop is dat deze schepsels de planeet zullen gaan bevolken. Al hun verrichtingen en ontdekkingen worden zorgvuldig gade geslagen door de wetenschappers, van wie er slechts één daadwerkelijk contact heeft met hun creaties. Hij leert Aem en Efra te overleven door hen allerlei vaardigheden te onderrichten, zoals vuur maken en vis vangen en bereiden. Inderdaad weten Aem en Efra zich aan te passen en na enige tijd komt er zelfs nageslacht. Behalve Kaeen en Ael, voor velen beter bekend als Kaïn en Abel komen er nog meer broers en zussen. Er ontstaat zo waar een kleine gemeenschap.

De kern van “Alpha”lijkt de schepping van de mens en zijn wederhelft te zijn, doch feitelijk is deze verhaallijn ondergeschikt aan het echte verhaal dat handelt over de vier wetenschappers. Hun verhouding tot Aem en Efra en de relaties onderling staan eigenlijk meer centraal. Op zich is de veronderstelling dat de eerste mensen gecreëerd zijn door bezoekers uit de ruimte niet helemaal nieuw. In vele oude heilige geschriften wordt melding gemaakt van goden, die de aarde kwamen bezoeken en die zich vermengen met de aardse mensen. Het Bijbelboek Genesis – om het maar gemakshalve beperkt te houden tot de christelijke wereld- verhaalt ook over de vermenging tussen godenzonen en aardse vrouwen (Gen.6: 1-4 ). Niet zo verbazingwekkend, als men bedenkt dat ook de Joden geloofden in het bestaan van meerdere goden totdat zij over gingen tot het monotheïsme. Later zijn er ook door diverse wetenschappers vele boeken met deze theorie gevuld. Von Däniken heeft op dit gebied veel baanbrekend werk verricht, maar ook Velikovsky hing de theorie van de komst van de goden uit de ruimte aan, om er maar een paar te noemen. Alleen is er in “Alpha”geen sprake van goden, maar wetenschappers en ook vindt er geen vermenging plaats, want de wetenschappers zijn onvruchtbaar. Vermenigvuldiging van Aem en Efra vindt dan ook plaats in de incestueuze sfeer. Een fenomeen dat vroeger voorkwam bij de farao’s, omdat zij zich beschouwden als goden en zich niet mochten vermengen met aardse mensen, want dan konden ze geen aanspraak meer maken op de troon. Maar zoals eerder gezegd, in “Alpha”wordt niet gesproken over goden of goddelijkheid.

Niet alleen Genesis, maar ook “Alpha”laat de lezer achter met de nodige vragen, want waar die wetenschappers vandaan komen, daarover zwijgt het boek. Ook wordt de plaats waar het verhaal zich afspeelt, niet nader genoemd. De auteur zelf hult zich ook in nevelen. Quian is een pseudoniem, waarachter een gepensioneerde docent schuil gaat, die zich ook tijdlang heeft bezig gehouden met wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft al eerder non-fictie werken gepubliceerd en nu is daar zijn debuutroman “Alpha”. Een genre dat de auteur nog niet helemaal beheerst. De overgangen naar de nieuwe hoofdstukken zijn af en toe merkwaardig te noemen en verlangt van de lezer wel enig zelfstandig denkwerk, wil hij/zij het verhaal nog goed kunnen blijven volgen. Enerzijds probeert de auteur spanning op te bouwen door te lang te wachten met de nodige informatie, anderzijds ontbreekt er op een bepaald moment een zekere spanning. Dat gebeurt onder meer op het moment, wanneer één van de hoofdpersonen, Filia genaamd zich afzondert van de rest. Hoewel de auteur in eerste instantie tracht de verhullen waarom zij weggaat, hoeft de lezer niet bijzonder veel moeite te doen om meteen al de ware reden te ontdekken.

“Alpha” zal zeker de lezer stemmen tot overpeinzen van zijn bestaan en daardoor zal het boek ook aanleiding zijn tot discussies. Hoewel het de vraag is of lezers uit de meer traditionele geloofsrichtingen zich zullen gaan wagen aan dit boek. Onder Darwinisten zal “Alpha” geen opschudding veroorzaken, voor hen zal het boek een bevestiging zijn van hun ideeën dat aan de schepping geen goddelijke macht te pas is gekomen. Maar voor de twijfelaars onder de lezers mist het boek  overtuigingskracht.

Beoordeling: X X Matig


%d bloggers liken dit: