-Scheppend leven -Hans Andeweg

Scheppend leven
Over de grondbeginselen van energetisch beheer

Auteur: Hans Andeweg
Boekvorm: paperback, geïllustreerd
Pagina’s: 288
Uitgever: Juwelenschip
Uitgebracht: juni 2011
ISBN: 978.90.2155.009.1


Bespreking: De mens neemt de wereld waar via zijn zintuigen, maar is dat ook de werkelijke wereld? Wat de meesten van ons niet waarnemen, is de levensenergie waaruit alles bestaan. Zelfs gedachten en gevoelens bestaan uit energie, maar wie staan daar echt bij stil? Bioloog Hans Andeweg in ieder geval wel. Hij komt er dagelijks in aanraking, want voor hem is het werken met deze energie vanzelfsprekend geworden. Hij is beoefenaar van de resonantietherapie en sinds 1998 eigenaar van het Centrum voor ECOtherapie, waar hij resonantietherapeuten opleidt en bedrijven begeleidt. Bij de resonantietherapie gaat men ervan uit dat alles een eigen resonantiefrequentie (trilling) heeft, die werkt als een ontvanger en zender. Zijn vorige boek “In resonantie met de natuur” handelde over dit onderwerp. Hij gaf daarin adviezen hoe de mensen om moesten gaan met energetisch beheer. Maar dan moet hij wel weten waar deze energie vandaan komt ofwel wat zijn nu eigenlijk de grondbeginselen van deze energie, die mensen in staat stelt om zichzelf in balans te brengen? Om antwoord te geven op deze vraag schreef Andeweg het boek “Scheppend leven. Grondbeginselen van energetisch beheer.” Dat recentelijk is verschenen bij uitgeverij Juwelenschip.

Alles bestaat uit energie en overal is deze energie aanwezig.“Scheppend leven” geeft inzicht in hoe de levensenergie onderhavig is aan spirituele wetten, bijvoorbeeld de wet van trilling, de wet van ritme, de wet van oorzaak en gevolg en de Gulden Snede en hoe de mens met deze energie om kan gaan. Door deze energie is de mens in staat om zijn eigen levensprocessen op positieve wijze te beïnvloeden en dat niet alleen. Ook is hij in staat om zijn leefwereld te verbeteren, zoals Andeweg bewezen heeft door een natuurgebied in Rusland te helen. Vanzelfsprekend komen ook in dit boek thema’s als resonantie en morfische velden aan de orde, zij het dat ze thans ondergeschikt zijn aan het eigenlijke onderwerp:de principes, waardoor het mogelijk is om met behulp van de levensenergie en onze aandacht vorm en inhoud te kunnen geven aan ons leven. Ofwel de grondbeginselen van energetisch beheer. Gaandeweg komt Hans Andeweg tot de uiteindelijke conclusie dat alles bewustzijn heeft. Het doel van het leven is dat men zich daarvan bewust wordt. Alleen zo lukt het om te stijgen naar een hoger bewustzijn, waar men contact kan maken met de spirituele wereld. Op die manier leeft men het leven ten volle en ervaart men de verbondenheid, die heerst in het universum. Dan kan men schepper zijn van zijn eigen wereld.

“Scheppend leven” is geen wetenschappelijk boek, toch is het professioneel opgesteld. Ieder thema dat Andeweg bespreekt, wordt zo goed mogelijk onderbouwd. Daarvoor heeft hij zich verdiept in oude wijsheidstradities, zoals de wijsheid van de Maya’s en de Huna, een oude wijsheid uit Hawaï geraadpleegd. Voorts bestudeerde hij de theorieën uit de wetenschap als de kwantummechanica. Beide disciplines heeft Andeweg weten te verenigen in zijn boek, waarin de kerngedachte de vormkracht ofwel de gedachtekracht is die in wezen het voertuig is van de levensenergie, die overal heerst en die alles en iedereen met elkaar verbindt. In “Scheppend leven”besteedt Andeweg uitgebreid aandacht aan een uitermate belangrijk symbool in de wereld van de levensenergie en dat is het wiel. Dit symbool is dan ook bij alle thema’s in dit boek terug te vinden. Het wiel toont aan hoe alles met elkaar verbonden is, het kan immers vooruit maar ook achteruit. Zo geeft het wiel aan dat er voortdurend twee krachten werkzaam zijn in het universum, het yin en het yang. Ook bij het begrip tijd, een thema dat eveneens uitvoerig aan bod komt, speelt het wiel een belangrijke rol. Het kan zowel naar het verleden draaien als naar de toekomst, oorzaak en gevolg. We kunnen zelf bepalen hoe snel de tijd verloopt, stelt Andeweg in zijn boek. Daaruit valt af te leiden dat gedachten zelfs belangrijker zijn dan woorden, want zij vormen al de oorzaak tot handelen. Gedachten, zowel positieve als negatieve, zetten immers het wiel in beweging. Zodra we ons ervan bewust zijn dat deze energie overal werkzaam is en dat we er op elk gewenst moment gebruik van kunnen maken, kunnen we onze eigen werkelijkheid creëren en krijgt ons leven een hele andere betekenis.

“Scheppend leven” is overzichtelijk geschreven en de talrijke illustraties verhelderen de tekst. Een verrijking voor lezers, die in mindere mate bekend zijn met de materie. Door middel van duidelijke aanwijzingen leert Andeweg de lezer hoe hij/zij hier zelf deelachtig aan kan zijn. De werkwijze, die in “Scheppend leven” besproken wordt is daarom toepasbaar in alle omstandigheden. Het biedt een methode om het verleden te transformeren, maar ook om tot een betere samenwerking en prestaties te komen op bedrijf of binnen een organisatie. Een voortreffelijk leerzaam boek dat de lezer uitnodigt tot een ontdekkingsreis naar wat er achter het leven schuilt gaat.

Beoordeling: X X X X X Uitstekend


Advertenties
%d bloggers liken dit: