-De goddelijke hersenstam- Kevin Nelson

De goddelijke hersenstam
Een neuroloog verklaart bijna-doodervaringen.

Auteur: Kevin Nelson
Boekvorm: paperback, zwart-wit illustraties
Pagina’s: 298
Uitgever: Ten Have
Uitgebracht: oktober 2011
ISBN: 978.90.2596.051.3


Bespreking
: BDE- Bijna Dood Ervaring. Overal ter wereld binnen allerlei culturen en religies doet dit verschijnsel zich voor. Talrijke mensen hebben dit fenomeen ooit eens een keer meegemaakt. Als gevolg van een ingrijpend trauma als een hartstilstand, een ongeval of tijdens een operatie bevinden mensen zich ineens op de grens tussen leven en dood. Wanneer zij –al dan niet vrijwillig- terugkeren in het leven, ondergaan deze mensen als gevolg van deze ervaring, vaak enorm veranderingen. Ze gaan anders in het leven staan, dikwijls hebben ze meerdere paranormale ervaringen en ze worden vaak spiritueler in religieus opzicht. Ook ontwikkelt zich meestal een sterk gevoel van broederlijke verbondenheid en universele liefde. Voor buitenstaanders zijn deze verhalen onvoorstelbaar en meestal worden ze dan ook afgedaan als fantasieën. Velen, die een BDE hebben meegemaakt, doen er dan maar het zwijgen toe. Maar wat is deze mensen in werkelijkheid overkomen, is het echt een fantasie of hebben zij werkelijk een glimp van het hiernamaals mogen opvangen? Daarover bestaan al vele discussies.

Al eeuwen probeerden geleerden een verklaring te vinden voor Bijna-Dood-Ervaringen. Onder hen psychologen en filosofen, maar ook neurologen. Volgens deze laatste groep is de verklaring simpelweg binnen onze hersenen te vinden. Tot die overtuiging kwam ook de neuroloog Kevin Nelson. Over de resultaten van zijn onderzoek schreef hij het boek “De goddelijke hersenstam”, dat onlangs verschenen bij uitgeverij Ten Have. In dit zeer overzichtelijk boek beschrijft Nelson uitgebreid welke gebieden er precies werkzaam zijn tijdens een Bijna-Dood-Ervaring, die leiden tot (diep) spirituele ervaringen.

Kevin Nelson begon aan zijn onderzoek nadat een patiënt vertelde van zijn BDE, die hij ervaren had tijdens een zware hartaanval. Als neuroloog zijnde, wilde Nelson dit fenomeen doorgronden. Na een uitgebreid onderzoek met zijn team komt Nelson uit bij de hersenstam, de oerbron van het menselijk bewustzijn. Maar er zijn meer gebieden, die werkzaam zijn tijdens een BDE. Zo zou het spiritueel gevoel ontstaan in het limbisch systeem, een netwerk in de hersenen dat de basis vormt voor ons emotioneel bestaan, zoals genot en motivatie. Maar ook factoren buiten de hersenen spelen een belangrijke rol als veroorzaker van bijkomstigheden, volgens Nelson. Bloedtoevoer is daar een voorbeeld van. Iedereen, die al eens flauw is gevallen of hyperventilatie heeft gehad kent het verschijnsel van tunnelvisie die ontstaat als gevolg van verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Nelson ziet in deze reactie een verklaring voor de tunnelervaring, die veel mensen tijdens hun bijna-dood-ervaring waarnemen.

Hersenen zijn tot veel in staat, zelfs tot het meest onverklaarbare. Grondslag hiervoor zijn de basale indrukken, die de mensheid opgedaan heeft vanaf het moment dat hij rechtop begon te lopen en dat altijd nog als een blauwdruk in onze hersenen is terug te vinden, zoals angst bijvoorbeeld of het genot bij bepaalde soorten voedsel. In dat kader gezien beschouwen de hersenen spirituele ervaringen ook als beloning, als de meest lonende levenservaring zelfs, stelt Nelson. Maar dat verklaart niet waarom BDE-ers een volledige en ook blijvende verandering ondergaan aangaande hun opvattingen over het leven. Ook verklaringen voor de religieuze ervaringen tijdens een BDE blijven in dit boek achterwege, terwijl vele BDE-ers juist gewag maken van dergelijke ervaringen als het zien van Jezus of engelen of andere religieuze personen tijdens hun ervaring. Evenmin geeft Nelson een sluitende verklaring voor het waarnemen en zelfs contact hebben met overleden dierbaren, wanneer iemand zich bevindt op de grens tussen leven en dood. Volgens Nelson zijn de fysieke hersenen in staat om volstrekt geloofwaardige ontmoetingen met het bovenaardse voort te brengen. Daarmee brengt “De goddelijke hersenstam” ons in principe terug tot de kern van de discussie, namelijk of God nu wel of niet bestaat, alsmede het bestaan van een spirituele wereld. Nelson wil niets uitsluiten, maar zolang er geen goed wetenschappelijk bewijs is, wijst hij andere mogelijkheden dan zijn neurologische opvattingen resoluut af. Dat geldt ook voor theorieën van andere wetenschappers. Zo besteedt hij nauwelijks tot geen aandacht aan wetenschappers, die hem voor gingen met hun onderzoek op het gebied van Bijna-Dood-Ervaringen. Het baanbrekende boek“Eindeloos bewustzijn” van cardioloog Pim van Lommel, waarin hij uitgebreid de gebeurtenissen tijdens een BDE bespreekt evenals de veranderingen bij de mensen nadien, wordt door Nelson alleen aangehaald, omdat volgens hem van Lommel een verkeerde interpretatie hanteert van het begrip klinisch dood.

“De goddelijke hersenstam” zal bij lezers met een BDE gemengde gevoelens teweeg brengen. Enerzijds beschrijft Nelson op bijna geniale wijze de werking van onze hersenen en op een voor ieder begrijpelijke manier. Anderzijds bewijst het aantonen van de werking van de hersenen in dit soort gevallen niet per se dat alle Bijna-Dood-Ervaringen niet meer zijn dan alleen hersentoestanden. Daarvoor zal er nog veel meer onderzoek gepleegd moeten worden. Diegenen, die een BDE hebben gehad, zullen er in ieder geval van overtuigd blijven dat een bijzondere gebeurtenis hen overkomen is, die hen voor altijd veranderd heeft, welke oorzaak er ook aan ten grondslag ligt. Voor de sceptici zal dit boek een uitstekende uitleg zijn voor een hen onbekend verschijnsel. De discussies over dit soort ervaringen zal met dit boek dan ook beslist niet ten einde zijn. Er zullen nog vele geleerden volgen, die opnieuw een poging zullen wagen om antwoorden te vinden voor fenomenen als BDE, maar zolang de spirituele wereld niet onomstotelijk bewezen kan worden, zal er altijd een kloof blijven bestaan tussen de ervaringsdeskundigen en de onderzoekers.

Beoordeling: X X X X Zeer goed

Advertenties
%d bloggers liken dit: