-De Akasha-ervaring- Red. Ervin Laszlo

De Akasha-ervaring
Wetenschap en het kosmisch geheugenveld

Redactie: Ervin Laszlo
Boekvorm: paperback
Pagina’s: 276
Uitgever: Ankh Hermes
Uitgebracht: 2010
ISBN: 978.90202.0385.1

 

Bespreking: “Er is meer tussen hemel en aarde dan Uw geest kan bevatten, mijn vriend Horatio”, waren de beroemde woorden, die Shakespeare Hamlet liet spreken. Hoe waar is die uitspraak? We kennen allemaal wel eens die momenten, waarop ons dingen overkomen, die niet logisch te verklaren zijn door middel van de huidige wetenschap. Ervaringen als ingevingen, onverklaarbare genezingen, bijna-dood, uittredingen, déjà-vû en herinneringen aan vorige levens zijn niet alleen voorbehouden zijn aan mediums, zoals vaak verondersteld wordt. Maar waar komen die ervaringen dan vandaan? Ervin Laszlo, wetenschapper, filosoof, musicus en auteur, zocht naar een verklaring voor deze fenomenen en ontwikkelde een theorie dat er een gezamenlijk veld moest zijn, dat kennis overdraagt uit een wereld, die buiten de hersenen aanwezig is. Hij noemde dat veld het Akashaveld en schreef er inmiddels diverse boeken over. Het laatste boek kreeg de titel mee “De Akasha-ervaring, wetenschap en het kosmische geheugenveld” en verscheen onlangs bij uitgeverij Ankh Hermes.

Voor het boek “De Akasha-ervaring”is deze keer niet alleen Laszlo verantwoordelijk. Op zijn uitnodiging hebben 20 mensen van faam, waaronder diverse wetenschappers, een bijdrage aan dit boek geleverd. De meesten hebben zelf ervaringen, een enkeling heeft ervaringen van heel dichtbij hebben meegemaakt. De bekendste wetenschapper voor de meeste Nederlandse lezers althans, die aan dit boek heeft meegewerkt is uiteraard Pim van Lommel. Hij schreef eerder zelf een boek over bijna-dood-ervaringen getiteld “Eindeloos Bewustzijn”. Ook in dit boek bespreekt hij zijn ervaringen met bijna-dood-patiënten met betrekking tot het Akashaveld. Maar ook Stanislav Grof komt aan het woord. Grof is psychiater in de transpersoonlijke psychologie, die vooral bekendheid kreeg door zijn experimenten met LSD. In dit boek vertelt hij over zijn confrontatie met reïncarnatie tijdens zijn bewustzijnsonderzoek.

Het boek is in vier delen opgebouwd. Het eerste deel verhaalt van persoonlijke ervaringen; het tweede deel toont hoe deze ervaringen in de praktijk kan worden benut, bijvoorbeeld in het zakenleven of in de kunst; het derde deel wordt getracht de Akasha-ervaring te onderzoeken en de transformatiebij personen, die als gevolg van hun ervaring in werking wordt gezet en het vierde deel handelt over het Akasha-fenomeen en het gevolg ervan voor ons leven, zoals bij genezingen. Maar Laszlo begint met de uitleg van het begrip Akasha voor diegenen, die zijn eerdere boeken niet hebben gelezen. Akasha is Sanskriet voor “kosmische ruimte”. Het begrip komt al voor bij oude volken. Men geloofde dat van iedere gedachte en handeling sporen waren terug te vinden in deze ruimte. Er heerst immers energie in de kosmos en langs deze weg kunnen er ervaringen opgedaan worden.In de vorige eeuw was Nicholas Tesla, uitvinder en natuurkundige daarom op zoek was naar een dergelijk krachtveld in de kosmos en hij gebruikte daarvoor de term ether. Ervin Laszlo bouwt daar thans op voort met zijn begrip het Akashaveld, nadat hij zelf ervaring met dit veld had opgedaan tijdens zijn periode als concertpianist. Met de erkenning van het bestaan van een Akashaveld is erkenning van de Akasha-ervaringen dan vanzelfsprekend. Een Akasha-ervaring is het ervaren van een voorstelling of ingeving, die niet plaatsvindt via de fysieke zintuigen en ze vindt op alle mogelijke manieren plaats. Iedereen put bewust of onbewust uit dat veld en daaruit blijkt dat we door middel van dit veld allemaal met elkaar verbonden zijn. Helaas heeft de huidige wetenschap hier nog geen antwoord op. Mogelijk levert de kwantumfysica hiervoor in de toekomst wel definitief bewijs, maar tot die tijd worden veel van deze ervaringen afgedaan als onzin, zweverig of paranormaal, terwijl het aantal ervaringen steeds meer toeneemt.

Een Akasha-ervaring kan echter iedereen overkomen, zelfs de meest doorgewinterde wetenschapper. Dat mag blijken uit dit boek. De verhalen zijn weliswaar subjectief, maar zijn genuanceerd weergegeven. De auteurs schrijven open over hun ongeloof over het bestaan van deze ervaringen tot ze hen ten deel vallen en hoe ze na de transformatie van hun bewustzijn er vervolgens voorzichtig mee om proberen te gaan. Niet minder interessant is het laatste meer technische deel van “De Akasha-ervaring”, waarin de analyse van deze ervaringen en hun effecten aan de orde komt en hoe de wetenschap zich opstelt tegenover dit fenomeen. Er worden al diverse onderzoeken gedaan en er ontstaan al verschillende boeiende hypothesen. Eén daarvan is dat het Akashaveld van universele aard is en gebruik maakt van hologrammen. Het bestaan van hologrammen is ondertussen wel aangetoond evenals hun werking. Hoewel het op het eerste gezicht nog een lange weg lijkt te zijn, is het niet denkbeeldig dat een echte wetenschappelijke verklaring zich onverwachts eerder aandient. Gezien de vaart, waarmee steeds nieuwe ontdekkingen gedaan worden.

“De Akasha-ervaring” is een inspirerend boek zonder zweverig te zijn of alles met een waas van gelukzaligheid te omringen. De verhalen stemmen tot nadenken en nodigen de lezer uit tot verdere verdieping in de materie. Na het lezen van het boek “De Akasha-ervaring”is één ding zeker: er is zonder twijfel meer tussen hemel en aarde en dat niet alles wat ons overkomt zomaar kan worden afgedaan als inbeelding. Ook als er nog geen directe verklaring voor handen is. Daar dragen deze getuigenissen toe bij.

Beoordeling: X X X X  Zeer goed.

Advertenties
%d bloggers liken dit: