-De ziener- Philip Jozèf

De Ziener

 
 

 

auteur: Philip Jozèf
Boekvorm: paperback
Pagina´s:48
Uitgever: Lemmens
Uitgebracht: 2008
ISBN: 978.90.774.9034.1

 

 

Bespreking: De diepte van de ziel komt het best tot uiting in een gedicht. Daardoor zijn gedichten vaak zo bijzonder om te lezen. Dit geldt zeker ook voor de dichtbundel “De ziener” van Philip Jozèf, waarin een selectie van de gedachten van de auteur zijn neergeschreven. In vier delen passeren de overpeinzingen over de dingen des levens uit zijn verleden, zoals de liefde, onzekerheid, melancholie en over de politieke situatie ten tijde van de Tweede Wereldorlog en van de Koude Oorlog.

Wat zo fascinerend is aan “De ziener”zijn de meerdere lagen, waaruit de bundel is opgebouwd. Hiermee toont de auteur de diepere essentie van zijn gedachten. In het begin laat het zich aanzien dat de auteur slechts taal gebruikt om zijn herinneringen te ordenen. Maar al gauw neemt hij zijn toevlucht tot de mystiek dat haar climax bereikt in “Bruiloft” wanneer hij zijn betrokkenheid over de veranderingen in de wereld op het einde van de Tweede Wereldoorlog probeert vorm te geven. “Bruiloft”is een episch dichtwerk in de trant van Boek Openbaringen van Johannes, daarmee blijft de ziener de centrale figuur in de dichtbundel, zij het dat het hier niet om een toekomstvisioen gaat, maar om dreigende beelden uit het verleden.

In de Oudheid werd een ziener dikwijls beschouwd als de profeet van onheil, hij voorzag immers in visioenen het onheil dat zijn volk kon treffen. In deze bundel staat de ziener als visionair buiten de auteur, maar tegelijk is hij de auteur. Jozèf is de ziener, die de realiteit aanschouwt en de dreigingen zijn in deze bundel dan ook goed voelbaar. Toch dringt hij zijn emoties niet op. Als een echte observeerder tilt hij een stukje van de sluier op, maar laat hij het aan de lezer over om zijn/haar emoties uit diens eigen belevingswereld in te vullen.

Hoewel ieder deel een afzonderlijk dichtwerk is, vormen de vier delen vormen samen ook weer één geheel, te beginnen met de aantrekkingskracht, vervolgens de vertwijfeling, gevolgd door de feitelijke strijd en de rust, die uiteindelijk wederkeert. Thema’s, die overal terug te vinden zijn in het leven, zoals in de liefde, in tijden van oorlog, maar ook in geestelijk opzicht. De gedichten lezen daarom niet simpel, maar ze zijn ook niet bedoeld als eenvoudige lectuur. “De ziener”is een gesprek van ziel tot ziel en dat maakt deze bundel zo boeiend!

 

Beoordeling: X X X X  Zeer goed

%d bloggers liken dit: