-Na dit leven – Eben Alexander

Na dit leven-EbenNa dit leven
Een neurochirurg over zijn reis naar het hiernamaals

Auteur: Eben Alexander
Boekvorm: Gebonden, hard cover
Pagina’s: 209
Uitgever: Lev
Uitgebracht: maart 2013
ISBN: 978.90.449.6869.9

 

 

 

 

Bespreking: Een Bijna Dood Ervaring is een ervaring, die iemand kan overkomen als hij/zij in coma ligt of klinisch dood verklaard wordt. Veel gevallen vindt een dergelijke ervaring plaats, wanneer het hart een paar minuten stopt tijdens een ongeval of op de operatietafel. Door de wetenschap wordt meestal aangenomen dat het bewustzijn is uitgeschakeld, doch de vele verhalen van de mensen, die terugkeerden uit een dergelijke ervaring duiden in een heel andere richting. Er zijn veel mensen, die een BDE hebben meegemaakt. De inmiddels wereldberoemde cardioloog Pim van Lommel raakte door dit fenomeen gefascineerd door de verhalen, die hij van zijn patiënten te horen kreeg en hij schreef er een boek over “Eindeloos bewustzijn” wat een enorme bestseller werd. Maar als door een wonderlijke speling van het lot, zijn er ook wetenschappers, die zelf een Bijna- Dood –Ervaring hebben meegemaakt. Eén van hen is de vermaarde Amerikaanse neurochirurg Eben Alexander. Deze rasechte wetenschapper wilde altijd eerst overtuigd worden vóór hij iets aanneemt en die kans kreeg hij. In zijn boek “Proof of Heaven ” beschrijft hij die bijzondere ervaring en de boodschap, die hij meekreeg van Gene Zijde. Onlangs is dit boek in het Nederlands verschenen bij uitgeverij Lev onder de titel: “Na dit leven”.

Wetenschappers proberen altijd om zoveel mogelijk in de materialistische wereld te blijven geloven en daarom vinden ze vaak dat wetenschap en spiritualiteit niet naast elkaar kunnen bestaan. Die overtuiging deelde Eben Alexander ook een lange tijd. Als neurochirurg weet hij dat onze hersenen neuronen – zenuwcellen- bevatten, die voortdurend prikkels opvangen. De informatie, die via onze zintuigen binnenkomen, worden door deze neuronen verwerkt en zo wordt er een beeld gevormd dat wij realiteit noemen. Vóór zijn Bijna- Dood-Ervaring beschouwde Alexander de hersenen dan ook als een zeer verfijnde elektrisch geladen machine die het bewustzijn produceert. Binnen die opvatting is er geen ruimte voor de gedachte dat de ziel, geest of persoonlijkheid blijft bestaan, nadat de hersenen niet meer werken. Maar dan wordt Alexander ziek, hij heeft meningitis, hersenvliesontsteking als gevolg van een zeer moeilijk te bestrijden E-coli bacterie en al snel raakt hij in coma. Terwijl de artsen de hoop op herstel al hebben opgegeven, maakt Alexander de reis van zijn leven. Zijn ziel ontstijgt het fysieke lichaam en bezoekt diverse gebieden aan Gene Zijde. Tijdens die reis vergeet Alexander zijn sterfelijke identiteit totaal en daardoor krijgt hij volledige toegang tot het ware kosmische wezen dat we in feite allemaal zijn. Maar hij ontvangt ook belangrijke lessen over die andere wereld.

De reis begon via de modderige lagen van wat hij noemde Het Rijk van de Regenworm. Daarna belandde hij in de sfeer met de Stralende Groene Poort om uiteindelijk in aanraking te komen met de Duistere Kern, die tegelijk overliep van licht ofwel het Goddelijke. Alexander noemt dit Godswezen in zijn boek Al. Dit goddelijke principe, de Schepper, is zowel mannelijk als vrouwelijk en staat bekend onder vele namen, maar eigenlijk is het universeel. Ook ontdekte hij dat het universum onbeschrijfelijk immens is en complex. Bovendien is het bewustzijn de basis van alles wat bestaat. Maar voor de rasechte wetenschapper wordt het ervaren van de onvoorwaardelijke Liefde en de daaruit voortvloeide acceptatie de belangrijkste ontdekking, die hij ooit gedaan heeft. “Onze ware diepste zelf is daar compleet vrij, niet bezoedeld door daden uit het verleden noch bezig met status of identiteit. We moeten trachten in contact te komen met onszelf en dat kan door liefde en medeleven,” schrijft hij in zijn boek. Eigenlijk was mededogen een betere vertaling geweest dan medeleven, omdat het niet gaat om het gevoel van zielig zijn, maar om het herkennen van het leed bij een ander, waarbij een reactie van verbondenheid optreedt, want verbonden zijn we allemaal met elkaar. Alexander verwijst daarvoor naar de kwantummechanica, de wetenschap, die zich bezighoudt met het bestuderen van de deeltjes op atomair en subatomair niveau. Daar hebben geleerden die verbondenheid waargenomen.

“Na dit leven” is geen boek in de trant van “Eindeloos Bewustzijn” van Pim van Lommel. Daarin probeert de cardioloog het verschijnsel van de BDE te verklaren. Nee, in het boek van Alexander staan de fysieke omstandigheden van het lichaam en zijn spirituele ervaringen centraal, maar bovenal is het een boek met een belangrijke boodschap, want het is niet zo dat mensen met een BDE vanaf dat moment alleen maar verlangen naar die andere wereld. Integendeel, ze zijn zich er veel meer van bewust geworden dat het leven een doel heeft en Eben Alexander ziet het als zijn belangrijkste taak om het bestaan van die onvoorwaardelijke Liefde uit te dragen. Het ervaren van het bijzondere gevoel van die Liefde op aarde is ook het grootste probleem na de BDE, vond hij en niet zo zeer het weer moeten aanpassing aan het fysieke lichaam, wat algemeen verwacht zou worden. Onze hersenen vormen namelijk van nature een filter, waardoor wij onze bovenaardse identiteit vergeten, zodat we beter in het “hier en nu” blijven leven. Maar, zo leert Alexander ons, “we mogen niet vergeten dat het universum een bedoeling heeft en als we ons kunnen herinneren de pracht van die andere wereld, kunnen we makkelijker de juiste beslissingen nemen”. Er is ook geen BDE nodig om dat universum te bereiken. Het bevindt zich vlak om ons heen, zij het op een ander energieniveau en een alternatieve manier om met die wereld in aanraking te komen is via diepe meditatie.

“Na dit leven” is een boeiend en openhartig boek. De lezer kan niet anders dan diepe bewondering hebben voor deze gerespecteerde neuroloog, die zich zo kwetsbaar durft op te stellen over een onderwerp, waarover nog heel veel onzekerheden bestaan. Immers, er is nog steeds geen definitief bewijs te leveren voor wat ons te wachten staat na de dood. Het blijft nog steeds een geloof dat er meer is. Alleen voor hen, die een dergelijke ervaring hebben mogen meemaken, is het een zeker weten geworden. Zij blijven voor de rest van hun leven ervan overtuigd dat er het bestaan verder gaat “Na dit leven”.

Beoordeling: X X X X Zeer goed

Advertenties
%d bloggers liken dit: