-Leergeld -H.M.Thijs

Leergeld

Auteur: H.M.Thijs
Boekvorm: paperback; ook als e-book
Pagina’s:  210
Uitgever: Free Musketeers; ebook: Levenswerk
Uitgebracht: 2010
ISBN: 978 90 484 1035 4 ; e-book: 978-90-816577-2-3


Bespreking:
  “Als ik ooit de kans nog eens zou krijgen om mijn leven over te doen, zou ik het allemaal anders doen”, is een veel gehoorde uitspraak, want wie wil dit niet? De werkelijkheid is dat we veelal in dezelfde fouten vervallen. Dat overkomt ook de hoofdpersoon Alice in het boek “Leergeld” de debuutroman van H.M. Thijs, een uitgave van uitgeverij Free Musketeers. Hilde Thijs, die zich heeft bekwaamd in reiki en regressie -en hypnotherapie, wilde na het schrijven van verschillende instructieve boeken over reiki en meditatie en coaching, nu eens uiting geven aan een sluimerend verlangen om een zinvolle roman te schrijven en dat leidde tot “Leergeld”.

Uitgangspunt in deze fictieve roman is een drieluik van de schilder Joris van Vught. Tijdens haar studie op de kunstacademie is Alice gefascineerd geraakt door dit kunstwerk dat echter niet meer in tact is. Het middenpaneel is zoek. Ze ziet het als haar taak om dit drieluik weer in zijn oude luister te herstellen en gaat op zoek naar het verdwenen paneel. Zoals te verwachten valt, gebeurt dit niet zonder slag of stoot. Daarmee lijkt “Leergeld” zich qua thema te scharen in het rijtje van thrillerschrijvers als Dan Brown, Lewis Perdue en Philip Vandenberg te scharen zijn. Echter “Leergeld” heeft meer te vertellen.

De kern van “Leergeld” draait namelijk om de leer van de reïncarnatie. Verdeeld over drie tijdsspannen omvat het boek de boeiende geschiedenis van een groep zielen, die verschillende malen reïncarneert en in ieder nieuw leven behalve met elkaar ook opnieuw te maken krijgt met het drieluik onder steeds wisselende omstandigheden. De auteur geeft niet alleen de oorzaak en gevolg voor één bepaald individu weer, maar ook laat zij de samenhang tussen de zielen binnen de groep goed zien en daarmee wat het doel van reïncarnatie is, namelijk herkansing om de ziel op een hoger niveau te brengen.

Door haar werkzaamheden op gebied van de alternatieve geneeswijze, heeft Hilde Thijs kennis over de ziel en haar belevingswereld uit eerste hand vergaard. Gecombineerd met haar eigen inzichten over deze materie vanuit het christelijk geloof en het Boeddhisme, is zij in staat om goede beschrijving te geven over de ervaring van de ziel in de sferen in het hiernamaals, waarin zielen terecht komen, nadat zij het stoffelijke lichaam hebben verlaten. Eveneens beschrijft zij op mooie wijze andere hoogsensitieve onderwerpen, die in het boek aan bod komen, zoals contact met overgegane zielen in dromen en het fenomeen stemmedium.

Ondertussen blijft Hilde Thijs met beide benen op de grond staan, ook in haar boek “Leergeld”. Hierin wordt hoogsensitiviteit en het besef van reïncarnatie niet beschouwd als iets uitzonderlijks, doch als iets waarmee ieder mens te maken heeft. Al is lang niet iedereen zich daarvan bewust. Haar hoofdpersonen zijn dan ook gewone alledaags mensen met alledaagse problemen en dilemma’s, waarvoor we ons vandaag de dag ook vaak gesteld zien. Relatieproblemen, homoseksualiteit, weerstand tegen natuurgenezers, schuld en onrecht komen allemaal in het boek aan de orde.

“Leergeld” is zonder meer een prima debuut, hoewel Thijs in het begin nog wat onwennig zoekt naar de juiste schrijftrant. Door de korte enigszins zakelijke zinnen, leest de tekst in het begin niet echt vloeiend. Gelukkig herstelt de auteur zichzelf naarmate het verhaal zich verder ontwikkelt. De opbouw is goed, want ondanks dat het een raamvertelling is, blijven de hoofdpersonen duidelijk herkenbaar door alle tijdvakken heen, zodat het onderliggende verhaal goed te volgen blijft. Het boek is daarmee breed toegankelijk voor iedereen, die op een niet-wetenschappelijke manier kennis wil nemen van de reïncarnatieleer.

Beoordeling: X X X X Zeer goed

Advertenties
%d bloggers liken dit: