-The Revelation Of The Pyramids – Patrice Pooyard

The Revelation Of The Pyramids
The investigation that will change the world
Wat de piramides onthullen -het mysterie van onze planeet

DVD

Director: patrice Pooyard
Speelduur:
2x 60 minuten
Beeld: 16/9 , colour
DVD:9
Geluid: Dolby Digital 2.0
Taal: Frans; Ondertiteling: Nederlands, Frans
Kijkwijzer: Alle leeftijden
Distributie: Lumière Home Entertainment Belgium
Publiciteit: MVSP
Uitgebracht: eind juni 2011

 

Bespreking: Al eeuwen lang spreken de zeven wereldwonderen tot de verbeelding van de mensen en één in het bijzonder: de grote piramide van Gizeh in Egypte. Als enige wereldwonder nog echt te aanschouwen, zij het aan de buitenkant in een wat vervallen staat verkerend. De piramide diende als grafmonument voor farao Cheops (+ 2604 – 2581 v. Chr.) zoals tot op heden nog steeds verondersteld wordt. Maar was dat ook echt zo? Er is immers nooit een sarcofaag gevonden, noch een mummie, noch sporen van grafschatten, die aan de overledene werden meegegeven. Regisseur Patrice Pooyard is ook gefascineerd geraakt door dit monumentale bouwsel dat al zoveel eeuwen onze aarde siert. Ze was onder de indruk van het feit dat de Egyptenaren dit enorme aardbevingbestendige bouwwerk gemaakt zouden hebben in slechts 20 jaar en met als enige gereedschap een hamer en een stenen beitel. Toch begon Pooyard te twijfelen aan deze stellingen, die al jaren als vanzelfsprekend zijn aangenomen. Ook trok ze in twijfel dat de piramide van Gizeh een grafmonument was. Door een informant werd ze aangespoord om op onderzoek uit te gaan en niet alleen in Egypte. Hij raadde haar aan om ook andere archeologische plaatsen van betekenis, die verspreid liggen over de hele wereld te bezoeken. Het werd een reis van Paaseiland naar Peru, van China naar Mexico en uiteindelijk bracht het onderzoek haar opnieuw naar Egypte. Daar kwam Pooyard tot een heel andere conclusie dan de Egyptologen. De grote piramide van Gizeh was geen graf, maar een plek van kennis en die plek was en is van wereldwijd belang. Pooyard legde haar bevindingen vast in een schitterende documentaire en ook licht ze daarin haar conclusies toe. De documentaire is onlangs als DVD verschenen onder de titel“The Revelation Of The Pyramids” en nu in Nederland uitgebracht door  MVSP – publiciteit.

In deze imposante documentaire onthult Patrice Pooyard wat volgens hem het werkelijke geheim is van dit grote archeologisch mysterie: de grote piramide lijkt een astronomische klok te zijn, waarmee men toekomstige beschavingen wilde waarschuwen voor de veranderingen en de rampen, die de aarde te wachten staan. Een nogal spectaculaire conclusie, als we Pooyard mogen geloven. Toch lijken er redenen te zijn om aan te nemen dat zijn theorie wel eens de waarheid kon bevatten. In 1994 baarde de auteur en onderzoeker Robert Bauval al veel opzien met zijn boek “Het Orionmysterie”. Daarin beweerde Bauval dat de ligging van de drie piramides op het Gizehplateau een weergave van het sterrenbeeld Orion op aarde was. Nader onderzoek wees uit dat de Egyptenaren toen al op de hoogte waren van het fenomeen precessie. Dat is de verandering van de aardas, die iedere keer na een cyclus van 26.000 jaar optreedt. Er is destijds nogal veel kritiek los gebarsten over deze hypothese van Bauval, maar afgaande op de DVD van Pooyard ziet het er naar uit dat Bauval nu 17 jaar later bijval heeft gekregen.

Pooyard had graag gezien dat de Egyptologen haar theorie zouden bevestigen, maar hij kwam tot de onthutsende ontdekking dat deze wetenschappers hun stellingen alleen gebaseerd hadden op niet bewezen feiten. Onverklaarbare zaken werden veelal geplaatst onder de noemer van religie. Nergens zijn teksten terug te vinden over de functie van de piramides. Hadden zij dan wel gelijk met hun beweringen over de bouw en het aantal jaren dat die bouw geduurd had? Pooyard zocht daartoe hulp in andere disciplines van de wetenschap, zoals geologen, architecten en ingenieurs en hij vond zich nu wel gesterkt in zijn opvattingen. In tegenstelling tot de Egyptologen concludeert Pooyard dat de piramides uiterst ingenieuze wiskundige bouwsels zijn, tot stand gekomen dankzij een zeer geavanceerd volk en met technieken als machines. Waar die bevolking vandaan kwam en hoe hun methodes in hun werk gingen, werkt Pooyard jammer genoeg niet uit. Mogelijk heeft hij dat niet kunnen achterhalen, een andere mogelijk kan zijn dat hij niet verder durft te gaan in zijn onthullingen. Immers, de conclusies, die hij wel openbaar heeft gemaakt, zijn al boud genoeg, zo vindt hij zelf. Niet echt onbegrijpelijk, want Pooyard is nu eenmaal geen archeoloog. Dat geeft hij ook toe. Toch waagt hij het om stevige conclusies te trekken, die bestaande leringen drastisch onderuit halen. Door onderzoekers als Pooyard en Bauval worden Egyptologen overal ter wereld gedwongen om hun stellingen te herschrijven. Voor wetenschappers, die al een behoorlijke mate van beroemdheid hebben verkregen en die hun naam hebben hoog te houden, valt dit dan ook niet mee. Ook Pooyard beseft dat hem heftige reacties staan te wachten, evenals zijn informant, die zijn conclusies onderschrijft. Hij blijft ook anoniem in de documentaire.

“The Revelation Of The Pyramids” is een fascinerende documentaire. De reportage is goed opgezet met prachtige beelden en de conclusies worden goed onderbouwd. Of deze onthulling de ultieme waarheid bevat, staat evenmin vast. Feit is wel dat teveel elementen op hun plaats vallen om afgedaan te worden als toeval. Feit is ook dat veel culturen in de Oudheid zich bezig hielden met de kosmos en kalenders ontwikkeld hadden, ze beweerden die kennis van de goden te hebben ontvangen, toen deze neerdaalden uit de hemel. Het bekendste voorbeeld zijn de Maya’s en hun kalender. Ook zij voorspelden op handen zijnde rampen, die de aarde zullen treffen. Voor veel mensen zal de theorie van Pooyard zeer zeker schrikken zijn, want het zet jarenlange denkbeelden volledig op zijn kop. Maar als je beseft hoe uiterst zorgvuldig er in het verre verleden gebouwd is om deze monumenten de tand des tijd te kunnen laten doorstaan, zodat eeuwen later generaties nog kunnen leren van hun kennis, dan is nadenken over hun boodschap wel het minste wat wij kunnen doen. Patrice Pooyard heeft met “The Revelation Of The Pyramids” die boodschap op een buitengewone manier vertolkt. Aan de toeschouwer nu de taak om deze documentaire  te waarderen op zijn merites.

Beoordeling: X X X X Zeer goed


%d bloggers liken dit: