-De Pythagoras Profetie – Arwout van Loon

De Pythagoras Profetie

Auteur: Arwout van Loon
Boekvorm: paperback
Pagina’s: 192
Uitgever: Aspekt
Uitgebracht: mei 2012
ISBN: 978.94.6153.161.2

 

 

Bespreking:Zoals vele filosofen zocht ook Pythagoras naar de oorsprong van ons bestaan en hij ontwikkelde zijn leer der getallen, die de bakermat zou worden van de moderne wiskunde. Toen Pythagoras tot zijn stelling “Alles is getal”kwam, kon hij nog niet bevroeden hoe hij eeuwen later de wiskundige gemoederen nog zou bezighouden, zoals blijkt uit dit boek “De Pythagoras Profetie” van Arwout van loon en uitgegeven door Aspekt.

Het boek is voor een groot deel autobiografisch. Net als de hoofdpersoon Leon heeft ook Arwout van Loon geodesie, in de volksmond vaak landmeetkunde genoemd, gestudeerd. Van Loon heeft ook grote interesse in wiskundige en filosofische vraagstukken en ook dit element is bij de hoofdpersoon van het boek terug te vinden. Het verhaal speelt zich af rond kersttijd, een periode, die van oudsher al gekenmerkt wordt door miraculeuze gebeurtenissen. Een goede vriend vraagt Leon om hulp. Zijn zus worstelt met een wiskundeopdracht, die betrekking heeft op de wiskundige Leonardo van Pisa, beter bekend als Fibonacci. Wanneer het vraagstuk opgelost is, blijkt de oplossing juist een begin te zijn van een speurtocht naar de vraag waartoe wij op aarde zijn. Het spoor leidt naar Pythagoras en de drie onderzoekers ontdekken steeds meer bijzonderheden, die uiteindelijk leiden tot een interessante conclusie.

Arwout van Loon vond zijn inspiratie onder meer in de “Da Vinci Code” van Dan Brown. Het valt niet te ontkennen dat de “Da Vinci Code” van Dan Brown wereldwijd vele mensen aan het denken heeft gezet en beïnvloed heeft. Zo ook van Loon. Het boek wordt door hem niet alleen zijdelings genoemd, ook op de achtergrond blijft zijn invloed doorschemeren. De “Da Vinci Code” vormt het stramien, waar langs “ De Pythagoras Profetie” zich af speelt. Alle ingrediënten zijn aanwezig, de speurder, de helper, een jonge vrouw en een enigma dat opgelost dient te worden. Zelfs een geheim genootschap komt even om de hoek kijken, doch daar waar de “Da Vinci Code” een thriller is met zo nu en dan wilde achtervolgingen, biedt “De Pythagoras Profetie”beduidend meer en dat levert van begin tot einde een boeiend boek op. Van Loon dwingt als het ware zijn lezers om mee te denken over hun bestaan. Dat doet hij aan de hand van mooie dialogen tussen de drie vrienden, waarin hun gedachtegangen, die dus eigenlijk de theorie van de auteur vormen, worden uiteen gezet. Volgens van Loon is er een Model van het Bestaan te vinden, waarin begrippen als ruimte, tijd, materie en geest een plaats hebben. “De Pythagoras Profetie”is voor hem de uitgelezen kans om die theorie te delen met andere zoekers. Achter in het boek is daarom een bijlage toegevoegd, waarin zijn theorie uitgewerkt is in wiskundige formules. Hoewel het verhaal zelf op het eerste gezicht simpel lijkt, is enig wiskundig inzicht wel aanbevelenswaardig om de inhoud van de dialogen goed te kunnen volgen. Dat de aanleiding tot de zoektocht – een opdracht op 5 VWO, waarvan een student met talent voor wiskunde nooit gehoord heeft- enigszins ongeloofwaardig overkomt, is een kleine oneffenheid, die de auteur vergeven mag worden.

Beoordeling: X X X X Zeer goed.

Advertenties
%d bloggers liken dit: