-Perron 7 – Hans Peter Roel

Perron 7
Een aangrijpend verhaal over de kracht van de menselijke geest

Auteur: Hans Peter Roel
Boekvorm: paperback
Pagina’s: 320
Uitgever: N.E.X.T.company
Uitgebracht: september 2010
ISBN: 978.90.7967.705.4Bespreking:
“ Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf”, luidt één van de uitspraken van de vermaarde psychiater/psycholoog Carl Gustav Jung en die uitspraak is zeker van toepassing op Eva Sprong, de hoofdpersoon in de spirituele roman “Perron 7 “ van de auteur Hans Peter Roel en recentelijk uitgegeven bij uitgeverij N.E.X.T.company.

Eva Sprong is een vrouw met een herkenbaar probleem. Ze heeft een goede baan bij een bank met goede vooruitzichten en toch is ze niet gelukkig. Ze mist iets in haar leven en ze beseft dat ze zichzelf is kwijtgeraakt. Wanneer een conflict met haar baas uitloopt op heftige ruzie, besluit Eva ontslag te nemen en op zoek te gaan naar zichzelf. Haar nieuwe bestemming wordt een ashram in India. Dit besluit zet de relatie met haar vader onder grote druk, omdat hij liever ziet dat het zijn dochter maatschappelijk voor de wind gaat dan dat zij zich stort in een onzeker avontuur. Maar Eva vertrekt toch. Het verblijf brengt Eva uiteindelijk niet wat ze ervan verwacht had en enigszins teleurgesteld keert ze terug naar Nederland. Het gewone leventje lijkt zijn gang weer te gaan, doch Eva blijft onrustig. Na een tijdje geeft haar zus haar de raad om eens een pelgrimage te ondernemen naar Santiago de Compostella. Eva volgt haar raad op en deze reis lijkt meer vruchten af te werpen. Eva maakt enkele bijzondere ontmoetingen mee, waaronder de ontmoeting met Maurice, die de liefde van haar leven is. Sinds haar thuiskomst merkt ze dat ze veranderd is, ze wil zich gaan inzetten voor een betere wereld en werkt mee aan een project voor opvang zwerfkinderen in India. Ook de relatie met haar vader wordt weer beter. Toch zet de transformatie nog niet helemaal door, maar dat verandert wanneer in Amsterdam op de vrijmarkt tijdens koninginnendag haar aandacht getrokken wordt naar een klein oud boekje. Het blijkt het dagboek van Sarah Polak te zijn, een Joodse jonge vrouw, die in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd werd naar het vernietigingskamp Auschwitz. Door het lezen van Sarahs aangrijpende verhaal komt Eva pas werkelijk tot spiritueel inzicht.

“Perron 7”berust geheel op fictie, dus ook het dagboek van Sarah is fictief. Dat wil niet zeggen dat er geen autobiografische elementen in het verhaal zijn verwerkt. Net als Eva was ook de auteur Hans Peter Roel werkzaam in het bankwezen en ook bij hem begon de spiritualiteit weer vorm te krijgen na een reis naar de Himalaya. Mede door die spiritualiteit ontwikkelde Hans Peter Roel een fascinatie voor het principe van synchroniciteit, zoals Jung dat interpreteerde. Volgens Jung is synchroniciteit een verschijnsel, waarbij een (causaal niet verklaarbare) overeenkomst zich voordoet tussen een gedachte en een gelijktijdig optredende gebeurtenis in de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld het samentreffen van innerlijke waarnemingen met uiterlijke gebeurtenissen. In de volksmond wordt deze samenloop van omstandigheden gewoonlijk afgedaan als toeval.“Perron 7”bood de auteur de kans om zijn voorliefde van synchroniciteit in het boek te verwerken. Op diverse plaatsen vindt de lezer hier voorbeelden van, zoals wanneer Eva besluit om naar India te gaan. Vanaf dat moment wordt ze ineens overal geconfronteerd met informatie over India, waardoor ze gesterkt wordt in de juistheid van haar genomen besluit. Wanneer ze bij terugkeer meer verdienstelijk werk zoekt, is daar onverwachts de ontmoeting met de initiatiefnemer van het project voor zwerfkinderen. Ook de titel ‘perron 7’ is een verwijzing naar een synchronistische samenloop. Telkens vertrekt Eva vanaf perron 7.

Veel lezers zullen zich zonder moeite herkennen in de persoon van Eva, alleen ontbreekt hen dikwijls de moed om net als Eva te breken met hun oude leventje. Daarom volgt de lezer dan ook ademloos met bewondering en respect de belevenissen van Eva tot het einde toe. Hoewel “Perron 7” een roman is, komt de schrijfstijl enigszins zakelijk over, geen verfraaiingen door romantische taferelen of uitvoerige landschapstekeningen. Die dienen ook niet het verhaal, het gaat om de kerngedachte en dat is om het leven te accepteren, zoals het is. Hoe je dat leven ervaart, is aan jou zelf. Dat is de betekenis van zoektocht des levens. Eva onderneemt daartoe twee reizen, zij staan symbool voor de oosterse levensfilosofie en westerse religie, wegen die de meeste mensen inslaan als zij zoekende zijn. Des te verrassender is de plotselinge wending naar de oorlog, als Eva geconfronteerd wordt met Sarahs dagboek. Daarin staan immers in eerste instantie de verschrikkingen van kamp Auschwitz centraal en niet zo zeer de religie. Maar al meelezend over de schouder van Eva blijkt dat juist onder mensonterende omstandigheden de wil tot overleven maakt dat de geest grote kracht bezit.

Het dagboek van Sarah is zonder meer een fraai staaltje van schrijverskunst, te meer daar de auteur zelf de oorlog niet heeft meegemaakt en ook niet Joods is. Het verslag getuigt van een groot inlevingsvermogen als gevolg van een bezoek enkele jaren geleden aan kamp Amersfoort. Dat wekte bij Hans Peter Roel zijn interesse voor het noodlot dat de Joden moesten ondergaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij verdiepte zich verder in de geschiedenis van het vernietigingskamp Auschwitz en dat deed hem beseffen hoe belangrijk de kracht van de menselijke geest moest zijn geweest om die verschrikkingen te kunnen doorstaan. Sarahs relaas is wellicht iets te lief en iets minder volwassen geschreven dan men zou verwachten van een jonge vrouw van 23. Immers, veel jongeren werden door de oorlog gedwongen om sneller volwassen te zijn dan hen lief was. Maar de beschrijving van de verschrikkingen zijn er niet minder aangrijpend door geworden en de boodschap is duidelijk. Mensen zochten een manier om te overleven en Sarah vond die manier, ze creëerde haar eigen werkelijkheid. Ze liet zich niet leiden door gevoelens van wraak en haat, zoals de Nazi’s dat wilden, maar door liefde en vergeving. De belangrijkste spirituele waarden.

Eva zocht antwoorden op haar levensvragen en verwachtingsvol zocht zij die bij religieuze stromingen. Door Eva te laten confronteren met de verschrikkingen van de oorlog, wil de auteur aantonen dat religie een bruikbare gids kan zijn in je spirituele ontwikkeling, maar dat de waarheid in feite in jezelf opgesloten zit. De kunst is te zoeken naar de juiste sleutel om die wijsheid te kunnen bereiken en die sleutel kan voor iedereen verschillend zijn. Vaak echter ligt de sleutel dichterbij dan men doorgaans denkt, daarvan getuigen de verhalen van Eva Sprong en Sarah in het aangrijpende boek “Perron 7”!

Beoordeling: X X X X X Uitstekend


Advertenties
%d bloggers liken dit: