-Het jaar van de vluchtende geest – Jacques Graus

Het jaar van de vluchtende geest

Auteur: Jacques Graus
Boekvorm: paperback
Pagina’s: 380
Uitgever: Lemmens
Uitgebracht: voorjaar 2011
 ISBN: 978.90.774.9063.1


Bespreking
: De mens heeft altijd het verlangen om jong te willen blijven en sinds mensenheugenis probeert men dit doel te verwezenlijken. Immers, jong blijven betekent dat men de dood tracht te ontlopen. Maar wat nu als het wel mogelijk is om terug te keren naar een jeugdige leeftijd? Jacques Graus heeft deze gedachte getracht uit te werken in de fictieve roman: “Het jaar van de vluchtende geest”, dit voorjaar verschenen bij uitgeverij Lemmens.

Hoofdpersoon Math Bertrams krijgt als gevolg van een reorganisatie ontslag. Doelloos zwerft hij rond tot hij Theo ontmoet, die hem uitnodigt om een tijdje in zijn klooster te verblijven. Daar zal Math deel uitgaan maken van een experiment: het tegengaan van het verouderingsproces. Om dat doel te bereiken zijn er twee mogelijkheden, de ene is de weg van de geest, de andere is de weg van de kruiden. Voor Math betekent dit proces een wedergeboorte en dat is eigenlijk ook het centrale thema van dit boek, waarin het draait om de wedergeboorte van zowel de geest als de fysieke wedergeboorte ofwel reïncarnatie. Deze wedergeboorte doet pijn. Wanneer de ziel geconfronteerd wordt met haar verleden, veroorzaakt dat opstand, onrust en verwarring. Maar uit die chaos ontstaat nieuw leven dat bevrijding geeft in geestelijk opzicht. De uiteindelijke boodschap van“Het jaar van de vluchtende geest” is de kracht van de geest, die dikwijls onderschat wordt, terwijl hij tot grote dingen in staat is. Hij beschikt zelfs over een scheppend vermogen, wat Math ook ondervindt.

“Het jaar van de vluchtende geest” is zeker geen eenvoudig leesbare roman, maar veeleer een filosofische overpeinzing over ons bestaan in de vorm van een verhaal. Jacques Graus is behalve neerlandicus ook hypnotherapeut en daarnaast heeft hij diverse esoterische en religieuze stromingen, waaronder het Boeddhisme en Sjamanisme, bestudeerd. Van zijn therapeutische ervaringen en deze opgedane kennis zijn verschillende sporen in dit boek terug te vinden. Het boek bevat daarom meerdere lagen en dat vraagt veel denkwerk van de lezer om het verhaal goed te kunnen blijven volgen. Een belangrijk element dat als een rode draad door het verhaal loopt, is dat de werkelijkheid, zoals wij die waarnemen, niet de echte werkelijkheid is, doch slechts een illusie. Een werkelijkheid, zoals jij alleen die creëert. Het lijkt dan ook of de lezer in “Het jaar van de vluchtende geest” steeds op het verkeerde been wordt gezet, maar wat er in wezen gebeurt, is dat de hoofdpersoon zich voortdurend beweegt op verschillende bewustzijnsniveaus. Het boek ademt daardoor een eigenaardige sfeer, die tegelijk de lezer toch blijft fascineren. De schrijftrant is beheerst en overdacht. Enerzijds is dat lovenswaardig, want het geeft de lezer tijd om zelf over de gebeurtenissen in het boek na te denken; anderzijds maakt deze trant van schrijven het verhaal hier en daar wel wat traag.

“Het jaar van de vluchtende geest” is een kunstig in elkaar gezette roman, zij het dat het terugkerend aspect van de vrouwenborsten de vraag oproept of dit van enig nut is voor het verhaal. Het  boek zal echter de lezer, die niet of nauwelijks bekend zijn met bijzondere mentale fenomenen, behoorlijk in verwarring brengen. Het boek is dan ook eerder geschikt voor de meer ervaren lezers op dit gebied. Voor wie zich toch wil wagen aan “Het jaar van de vluchtende geest”, dient de tijd te nemen om de aangereikte overdenkingen op zich in te kunnen laten werken. Wie die moeite wil nemen, wordt zeker een ervaring rijker.
Beoordeling: X X X Goed

%d bloggers liken dit: