-Charles Dickens – André Roes

Charles Dickens
Het zo gelukkig en toch zo ongelukkig bestaan

Auteur: André Roes
Boekvorm: paperback met zwart-wit illustraties
Pagina’s: 232
Uitgever: Aspekt
Uitgebracht: mei 2012
ISBN: 978.94.6153.147.6

Bespreking: Eén van de bekendste literaire auteurs uit de 19de eeuw is ongetwijfeld Charles Dickens ( 1812-1870). Zijn werk is nog altijd immens populair, zowel in boekvorm als in filmversies. Wie kent immers niet “Oliver Twist”, “David Copperfield” en “A Christmas Carol” om slechts enkele van zijn meest bekende werken te noemen? Ook voor vele auteurs in zijn tijd en zelfs latere decennia, was Dickens een voorbeeld, een inspirator. Auteurs als Dostojewski en Kafka waren verrukt van zijn werk. De ware liefhebbers van de auteur Dickens, maar ook die van de Engelse literatuur in het algemeen, zal het zeker niet ontgaan zijn dat het dit jaar het precies 200 jaar geleden is dat Dickens is geboren. In kader van het Dickensjaar is bij uitgeverij Aspekt onlangs het boek “Charles Dickens. Het zo gelukkig en toch zo ongelukkig bestaan.” van André Roes verschenen, waarbij de ondertitel refereert aan een uitspraak van Dickens.

André Roes is van huis uit historicus, maar met een grote passie voor 19de literatuur en in het bijzonder gaat zijn fascinatie uit naar de relatie godsdienst en literatuur. Als jonge man werd Roes getroffen door het boek “Oliver Twist” en sindsdien liet Dickens hem niet meer los. Na vele jaren van studie en herlezen van de boeken, kon een eigen boek dan ook niet uitblijven. Maar Roes schrijft het zelf al in zijn boek: velen zijn hem al voor gegaan in het schrijven van biografieën en analyses van het werk van de grote auteur. De hoeveelheid boeken is al lang niet meer te tellen. Toch is dit boek “Charles Dickens”verschenen, omdat André Roes het zou betreuren, wanneer de werken van de grote schrijver alleen maar zouden verworden tot collector’s items, terwijl ze zoveel meer omvatten en daarvan wil hij de lezers getuige laten zijn. Zijn studie is een warm pleidooi voor een beter begrip van de man Charles Dickens en het is beslist geen onverdienstelijk boek geworden. De liefde, respect en bewondering, die Roes koestert voor de Engelse auteur is daarin goed voelbaar.

“Charles Dickens” is een krachtige uiteenzetting, die in een kort tijdsbestek een goed beeld van deze intrigerende schrijver en boeiende persoonlijkheid biedt aan de lezer. Denkend aan Dickens is het eerste wat opkomt de sociale misstanden in de 19de eeuw, die hij veelal in zijn werken beschreef en waarbij melancholie vaak de boventoon voert. Maar Dickens was meer dan alleen een literair schrijver, toont André Roes aan. Getekend was door zijn persoonlijke verdriet in zijn jeugd, werd hij een scherpe observeerder. Maar hij bleef geen toeschouwer. Hij verzette zich tegen de mensonwaardige toestanden, die hij in zijn werk bewust aan dikte om zijn lezers te choqueren. Op die manier wilde hij de mensen attenderen op hun morele geweten, zodat ze hun onverschilligheid laten varen. Evenals hun hebzucht. In zijn boek laat Roes zien hoe die waarnemingen hun reflecties vinden in verschillende werken van Dickens.

Natuurlijk legt Roes in dit boek ook de relatie tussen Dickens en zijn geloof. Compassie is het belangrijkste kenmerk voor hem. Compassie met de zwakkeren in de samenleving, met hen, die zich aan de onderkant van de maatschappij bevinden. Dickens houdt niet van uiterlijk vertoon, noch in het zwaarmoedige dat het christelijk geloof met zich mee brengt. Hij gelooft in de God van het goede en van vergeving. Het Nieuwe Testament was daar het voorbeeld van, vond hij. Dickens stond vernieuwing voor, zowel in de maatschappij als in het geloof. Voor beiden wilde hij graag zien dat liefde en mededogen meer ruimte kregen naast regels en geboden. Pas dan kon er een menswaardiger en rechtvaardiger samenleving ontstaan. Charles Dickens was een man, die stond in de maatschappij en die de vinger kon leggen op de tekortkomingen in de samenleving en deze ook aan de kaak stelden. Tekortkomingen, die van alle tijden zijn. Daarmee was hij behalve schrijver ook een genie, zoals Stefan Zweig zijn Engelse collega omschreef en bij wie André Roes zich volledig aansluit. Vergeet de 19de eeuw en zijn werken zijn opnieuw actueel, is tevens de boodschap van “Charles Dickens”. Na het lezen van dit schitterende boek kan dat alleen maar beaamd worden.

Beoordeling: X X X X X Uitstekend

Advertenties
%d bloggers liken dit: