-Brieven uit de gevangenis – Corrie Ten Boom

Brieven uit de gevangenis

Auteur: Corrie Ten Boom
Boekvorm: paperback
Pagina’s: 95
Uitgever: Gideon
Uitgebracht: april 2012
ISBN: 978.90.5999.016.6

 

Bespreking: Corrie Ten Boom is bij velen bekend geworden als verzetstrijdster door het boek “De schuilplaats”. In dat boek wordt het verhaal verteld van de familie Ten Boom, die een horlogezaak hadden in de Barteljorisstraat. Tijdens de oorlog had de familie Joden en onderduikers verborgen in een geheime kamer in hun huis. Op 28 februari 1944 werd de familie Ten Boom als gevolg van verraad gearresteerd. In eerste instantie werden ze naar de gevangenis in Scheveningen gebracht, waar de vader van Corrie al vrij snel overleed. Nadat de overige familieleden werden vrijgelaten, werden Corrie en haar zus Betsie overgebracht naar kamp Vught, waar ze te werkgesteld werden bij Philips. Uiteindelijk zouden beide zussen terecht komen in kamp Ravensbrück, maar zou alleen Corrie de oorlog overleven. Gedurende de periode van hun gevangenschap schreven Corrie en haar zus brieven naar hun familieleden en ontvingen ze ook brieven van hen. Die brieven zijn later gebundeld en gepubliceerd in het boek “Prison Letters”. Thans is er een speciale uitgave verschenen bij uitgeverij Gideon met een klein aantal van deze brieven en een klein gedeelte uit het dagboek van Betsie, getiteld:”Brieven uit de gevangenis.” Dat Corrie Ten Boom na de oorlog evangeliste was, die wereldwijd probeerde het christelijke geloof te verspreiden, is doorgaans veel minder bekend. “Brieven uit de gevangenis” werpt tevens licht op de betekenis van haar geloof, waarvan de uitdraging later haar levenswerk zou worden.

Het eerste deel van “Brieven uit de gevangenis” bevat brieven uit de periode dat de beide zussen in Scheveningen vast zaten. Ze waren gescheiden van elkaar en daardoor viel de dood van hun vader hen zwaar. Het tweede deel handelt over hun gevangschap in kamp Vught. Daar kwam de zussen weer bij elkaar tot hun grote opluchting. De brieven geven vooral de persoonlijke ervaringen van Corrie en haar zus weer. Zo maakte Corrie zich nog steeds zorgen om de mensen, die verborgen zaten in hun huis, ondanks dat ze zelf gevangen zat en schreef ze over de verwerking van haar verdriet om het overlijden van haar vader. Ook schetsten beide zussen een beeld van hun situatie. Opvallend daarbij is de positieve instelling, die beide vrouwen dankzij hun geloof in God wisten te behouden onder de moeilijke omstandigheden, waarin ze verkeerden. Corrie schreef onder meer: “Zowel lichamelijk als geestelijk voel ik me goed…Mijn ziel is heel rustig.” Ze was er van overtuigd dat God een roeping had voor haar. Dat geloof vond zelfs zijn weerslag op de andere gevangenen. Eigenlijk werd tijdens die gevangenschap de basis al gelegd voor het evangelisatiewerk dat ze later na de oorlog op grote schaal zou voortzetten. Centraal thema in haar boodschap was vergeving door Jezus. Een boodschap, die zij niet alleen predikte, maar die ze ook toepaste toen ze erachter kwam, wie verantwoordelijk was geweest voor het verraad van het onderduikadres.

“Brieven uit de gevangenis” is een diep warm menselijk boek. Enerzijds omdat er ook brieven van thuis in staan. Hierdoor wordt de lezer getuige van de wisselwerking die gevangschap heeft op een familie. Hoe er over en weer uitgekeken werd naar nieuwe berichten en hoe er meegeleefd werd met elkaar aan weerszijden van het prikkeldraad. Anderzijds toont het boek hoe geloof troost kan bieden en dat God overal aanwezig is. Niemand hoeft daaraan te twijfelen, aldus Corrie Ten Boom. Een boodschap, die zeker ook in de tijd als de onze belangrijk is, omdat velen zich nauwelijks kunnen voorstellen dat God zich nog steeds bekommert om Zijn kinderen. “Brieven uit de gevangenis” biedt daarom ook vandaag nog troost aan veel mensen.

Beoordeling: X X X X Zeer goed

 

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: